Nova

August 30, 2019

Nova

Results

4 - 39

Gabby vs Nova

40 - 42

Jen Kollisch vs Nova

49 - 48

Axel vs Nova

43 - 53

Nova vs Raven

34 - 40

Khaos vs Nova

18 - 49

Money vs Nova

30 - 46

Coco vs Nova

45 - 32

Nova vs Shannon LaPlante

41 - 37

Nova vs Sheila Fallon

40 - 17

Nova vs Shannon LaPlante

30 - 32

Nova vs Sheila Fallon

39 - 38

Axel vs Nova

39 - 44

Coco vs Nova

19 - 37

Gabby vs Nova

34 - 40

Money vs Nova

40 - 41

Madcap vs Nova

38 - 32

Nova vs Sheila Fallon

43 - 28

Nova vs Shannon LaPlante

36 - 38

Coco vs Nova

26 - 42

Nova vs Raven

4 - 36

Khaos vs Nova

42 - 48

Nova vs Riot

54 - 36

Nova vs Shannon LaPlante

40 - 52

Axel vs Nova

54 - 46

Matt “Savage” McCourt vs Nova

46 - 18

Matt “Savage” McCourt vs Nova

32 - 40

Khaos vs Nova

54 - 36

Matt “Savage” McCourt vs Nova

40 - 40

Coco vs Nova

43 - 34

Jen Kollisch vs Nova

42 - 34

Nova vs Raven

44 - 35

Nova vs Shannon LaPlante

47 - 37

Carly “Sweeper” Markos vs Nova

16 - 40

Khaos vs Nova

42 - 34

Jeff “X-Factor” Pike vs Nova

6 - 34

Jennifer Loglisci vs Nova

60 - 36

Nova vs Raven

12 - 37

Khaos vs Nova

32 - 34

Coco vs Nova

35 - 20

Nova vs Pebbles

0 - 27

Jennifer Loglisci vs Nova

46 - 31

Jeff “X-Factor” Pike vs Nova

30 - 19

Ian “Eggs” Mercer vs Nova

22 - 41

Nova vs Tyler “Boots” Carlson

18 - 41

Khaos vs Nova

41 - 38

Jen Kollisch vs Nova

39 - 13

Nova vs Pebbles

32 - 32

Axel vs Nova

16 - 42

Ian “Eggs” Mercer vs Nova

37 - 46

Nova vs Sean “Numbers” Sears

41 - 42

Jeff “X-Factor” Pike vs Nova

44 - 43

Matt “Savage” McCourt vs Nova

33 - 41

Nova vs Riot

11 - 26

Khaos vs Nova

47 - 40

Money vs Nova

40 - 3

Nova vs Pebbles

44 - 39

Nova vs Nurse Hatchet

7 - 47

Jennifer Loglisci vs Nova

42 - 41

Matt “Savage” McCourt vs Nova

39 - 52

Carly “Sweeper” Markos vs Nova

52 - 48

Nova vs Raven

24 - 45

Nordi vs Nova

25 - 46

Coco vs Nova

53 - 43

Nova vs Riot

14 - 38

Jennifer Loglisci vs Nova

41 - 40

Nova vs Tyler “Boots” Carlson

42 - 38

Carly “Sweeper” Markos vs Nova

31 - 45

Ian “Eggs” Mercer vs Nova

10 - 47

Krista Chechile vs Nova

53 - 37

Madcap vs Nova

41 - 3

Nova vs Shazar

35 - 36

Nova vs Riot

34 - 44

Nova vs Ron “Turbine” Corliss

46 - 38

Nova vs Sean “Numbers” Sears

18 - 45

Nova vs Tyler “Boots” Carlson

2 - 44

Jennifer Loglisci vs Nova

44 - 43

Nova vs Raven

46 - 37

Carly “Sweeper” Markos vs Nova

19 - 44

Brittany Whitehead vs Nova

39 - 46

Nova vs Raven

47 - 47

Boomer vs Nova

35 - 48

Nova vs Riot

30 - 37

Axel vs Nova

42 - 41

Nova vs Riot

43 - 48

Evan Cioffi vs Nova

29 - 39

Casey Hodges vs Nova

48 - 38

Nova vs Sean “Numbers” Sears

34 - 44

Madcap vs Nova

32 - 46

Jen Kollisch vs Nova

41 - 48

Madcap vs Nova

25 - 42

Mo vs Nova

27 - 44

Jen Kollisch vs Nova

41 - 46

Axel vs Nova

34 - 47

Mo vs Nova

33 - 27

Nova vs Tyler “Boots” Carlson

47 - 43

Nova vs Nurse Hatchet

45 - 49

Matt McCourt vs Nova

29 - 47

Emily Loughman vs Nova

38 - 35

Nova vs Mohawk

45 - 36

Nova vs Money

45 - 14

Nova vs Shannon LaPlante

28 - 43

Aldi vs Nova

21 - 47

Aldi vs Nova

32 - 41

Madcap vs Nova

33 - 37

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mike Bazegian

30 - 46

Melissa “Nova” Walkwitz vs Ron “Turbine” Corliss

44 - 22

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

50 - 48

Evan Cioffi vs Melissa “Nova” Walkwitz

36 - 32

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

49 - 35

Madcap vs Nova

44 - 19

Melissa “Nova” Walkwitz vs Shannon LaPlante

31 - 41

Jen Kollisch vs Melissa “Nova” Walkwitz

22 - 44

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

14 - 20

Brittany Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 34

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

40 - 28

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

35 - 49

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

28 - 53

Jen Kollisch vs Melissa “Nova” Walkwitz

50 - 45

Axel vs Melissa “Nova” Walkwitz

49 - 50

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

50 - 45

Carly “Sweeper” Markos vs Melissa “Nova” Walkwitz

54 - 48

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

41 - 52

Melissa “Nova” Walkwitz vs Zach Hodges

20 - 48

Brittany Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

40 - 40

Kendra “Aldi” Salvador vs Melissa “Nova” Walkwitz

33 - 45

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

48 - 46

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tracey “Money” Bowman

41 - 44

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

43 - 54

Melissa “Nova” Walkwitz vs Sean “Numbers” Sears

25 - 45

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

44 - 26

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

42 - 31

Melissa “Nova” Walkwitz vs Ron “Turbine” Corliss

33 - 39

Kim Gibbons vs Melissa “Nova” Walkwitz

32 - 41

Axel vs Melissa “Nova” Walkwitz

38 - 38

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

51 - 33

Kendra “Aldi” Salvador vs Melissa “Nova” Walkwitz

35 - 41

Melissa “Nova” Walkwitz vs Zach Hodges

42 - 35

Dionys “Bolacha” Cabriotti vs Melissa “Nova” Walkwitz

52 - 28

Carly “Sweeper” Markos vs Melissa “Nova” Walkwitz

6 - 42

Brittany Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

44 - 46

Axel vs Melissa “Nova” Walkwitz

52 - 16

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tracey Bowman

35 - 54

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

31 - 51

Kim Gibbons vs Melissa “Nova” Walkwitz

30 - 36

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

20 - 14

Brittany Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

46 - 34

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

42 - 44

Carly “Sweeper” Markos vs Melissa “Nova” Walkwitz

46 - 39

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tracey Bowman

28 - 49

Kim Gibbons vs Melissa “Nova” Walkwitz

35 - 41

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

36 - 43

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

45 - 39

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

45 - 49

Dionys “Bolacha” Cabriotti vs Melissa “Nova” Walkwitz

5 - 42

Brittany Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

26 - 43

Ian “Eggs” Mercer vs Melissa “Nova” Walkwitz

46 - 39

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

29 - 36

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

32 - 38

Katie DeMars vs Melissa “Nova” Walkwitz

40 - 36

Ashley “Freya” Sears vs Melissa “Nova” Walkwitz

36 - 45

Dianna “Nurse Hatchet” Watson vs Melissa “Nova” Walkwitz

34 - 46

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

41 - 36

Melissa “Nova” Walkwitz vs Sean “Numbers” Sears

33 - 37

Ian “Eggs” Mercer vs Melissa “Nova” Walkwitz

40 - 22

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

31 - 42

KatieAnne DeMars vs Melissa “Nova” Walkwitz

11 - 47

Jen Kollisch vs Melissa “Nova” Walkwitz

26 - 40

Kendra “Aldi” Salvador vs Melissa “Nova” Walkwitz

31 - 39

Melissa “Nova” Walkwitz vs Sean “Numbers” Sears

34 - 38

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

30 - 33

Casey Hodges vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 47

Melissa “Nova” Walkwitz vs Ronald Corliss

24 - 41

KatieAnne DeMars vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 26

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

38 - 36

Axel vs Melissa “Nova” Walkwitz

27 - 44

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

42 - 36

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 46

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

54 - 41

Carly “Sweeper” Markos vs Melissa “Nova” Walkwitz

12 - 44

Brittany Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

39 - 21

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tracey Bowman

11 - 42

April Huckaby vs Melissa “Nova” Walkwitz

26 - 20

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

27 - 27

Elizabeth Butin vs Melissa “Nova” Walkwitz

25 - 16

Brittany Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

44 - 34

Anthony Whitehead vs Melissa “Nova” Walkwitz

27 - 14

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

46 - 41

Dionys “Bolacha” Cabriotti vs Melissa “Nova” Walkwitz

19 - 34

Katie vs Nova

46 - 43

Aldi vs Nova

28 - 31

Axel vs Nova

28 - 4

Nova vs Mohawk

30 - 51

Ian “Eggs” Mercer vs Melissa “Nova” Walkwitz

32 - 35

Ian “Eggs” Mercer vs Melissa “Nova” Walkwitz

41 - 32

Melissa “Nova” Walkwitz vs Taylor “Red” Kozaczka

33 - 36

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

7 - 38

Alyssa Neil vs Melissa “Nova” Walkwitz

34 - 6

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

46 - 34

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

35 - 33

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

29 - 17

Melissa “Nova” Walkwitz vs Shannon LaPlante

12 - 9

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

18 - 35

Dianna “Nurse Hatchet” Watson vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 36

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tyler “Not Carl” Carlson

19 - 25

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

26 - 18

Melissa “Nova” Walkwitz vs Sean “Numbers” Sears

32 - 36

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

34 - 38

Axel vs Melissa “Nova” Walkwitz

39 - 37

Ashley “Freya” Sears vs Melissa “Nova” Walkwitz

24 - 13

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

43 - 38

Carly “Sweeper” Markos vs Melissa “Nova” Walkwitz

39 - 31

Dianna “Nurse Hatchet” Watson vs Melissa “Nova” Walkwitz

36 - 33

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

19 - 39

Alyssa Neil vs Melissa “Nova” Walkwitz

38 - 13

Melissa “Nova” Walkwitz vs Nick Spirito

35 - 34

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tyler “Not Carl” Carlson

47 - 49

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

30 - 9

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

21 - 36

Kelly Carlson vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 37

Kendra “Aldi” Salvador vs Melissa “Nova” Walkwitz

35 - 5

Melissa “Nova” Walkwitz vs Shannon LaPlante

36 - 29

Axel vs Melissa “Nova” Walkwitz

44 - 33

Kendra “Aldi” Salvador vs Melissa “Nova” Walkwitz

20 - 30

KatieAnne DeMars vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 38

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tyler “T-Rich” Richardson

21 - 17

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

35 - 13

Carly “Sweeper” Markos vs Melissa “Nova” Walkwitz

42 - 36

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

39 - 40

Ashley “Freya” Sears vs Melissa “Nova” Walkwitz

41 - 37

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

34 - 18

Melissa “Nova” Walkwitz vs Shannon LaPlante

29 - 52

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

22 - 4

Melissa “Nova” Walkwitz vs Nick Spirito

24 - 20

Melissa “Nova” Walkwitz vs Sean “Numbers” Sears

40 - 30

Ashley “Freya” Sears vs Melissa “Nova” Walkwitz

28 - 27

Melissa “Nova” Walkwitz vs Taylor “Red” Kozaczka

34 - 24

Melissa “Nova” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

37 - 22

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

39 - 36

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

37 - 36

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

16 - 26

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Nova” Walkwitz

41 - 37

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Nova” Walkwitz

43 - 40

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Nova” Walkwitz

38 - 46

Melissa “Nova” Walkwitz vs Tyler “T-Rich” Richardson

47 - 13

Axel vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

36 - 29

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

14 - 30

Melissa “Miss Rebel” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

11 - 15

Erin “Bat Lady” Ruggiano vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

26 - 22

Ashley “Freya” Sears vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

39 - 38

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

37 - 26

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

29 - 31

Melissa “Miss Rebel” Walkwitz vs Rebecca Sela

27 - 33

Erin “Bat Lady” Ruggiano vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

34 - 18

Melissa “Miss Rebel” Walkwitz vs Rebecca Sela

36 - 40

Heather “Raven” Solock vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

40 - 15

Kendra “Aldi” Salvador vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

25 - 6

Erin “Bat Lady” Ruggiano vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

47 - 32

Axel vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

37 - 22

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

31 - 20

Kendra “Aldi” Salvador vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

41 - 28

Melissa “Miss Rebel” Walkwitz vs Rebecca Sela

23 - 18

Melissa “Miss Rebel” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

40 - 37

Ashley “Freya” Sears vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

41 - 44

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

22 - 20

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

38 - 35

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

35 - 8

Melissa “Miss Rebel” Walkwitz vs Mohawk Phoenix

36 - 45

Kendra Salvador vs Melissa “Miss Rebel” Walkwitz

52 - 33

Ashley “Freya” Sears vs Melissa Walkwitz

25 - 40

Axel vs Melissa Walkwitz

44 - 38

Gabrielle “Athena” Bewsee vs Melissa Walkwitz

34 - 35

Heather Solock vs Melissa Walkwitz

29 - 21

Axel vs Melissa Walkwitz

43 - 11

Kendra Salvador vs Melissa Walkwitz

19 - 37

Melissa Walkwitz vs Morgan Laner

47 - 28

Isabella “Crash” Camargo vs Melissa Walkwitz

31 - 29

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa Walkwitz

39 - 20

Gina Brewer vs Melissa Walkwitz

41 - 13

Isabella “Crash” Camargo vs Melissa Walkwitz

49 - 24

Ashley “Freya” Sears vs Melissa Walkwitz

29 - 9

Kendra Salvador vs Melissa Walkwitz

35 - 26

Isabella “Crash” Camargo vs Melissa Walkwitz

40 - 15

Axel vs Melissa Walkwitz

37 - 21

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa Walkwitz

37 - 29

Melissa Walkwitz vs Taylor “Red” Kozaczka

51 - 34

Axel vs Melissa Walkwitz

21 - 24

Melissa Walkwitz vs Morgan Laner

25 - 25

Heather Solock vs Melissa Walkwitz

40 - 25

Kendra Salvador vs Melissa Walkwitz

45 - 36

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa Walkwitz

39 - 16

Melissa Walkwitz vs Rebecca Sela

47 - 13

Ashley “Freya” Sears vs Melissa Walkwitz

30 - 13

Heather “Madcap” Jordan vs Melissa Walkwitz

40 - 27

Isabella “Crash” Camargo vs Melissa Walkwitz

49 - 33

Ashley “Freya” Sears vs Melissa Walkwitz

44 - 25

Gina Brewer vs Melissa Walkwitz

36 - 20

Carly “The Hammer” Markos vs Melissa Walkwitz

33 - 31

Gina Brewer vs Melissa Walkwitz

37 - 16

Melissa Walkwitz vs Rebecca Sela

43 - 29

Axel vs Melissa Walkwitz